Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong nghành dệt may, giày dép (Phần 2)

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH DỆT MAY, GIÀY DÉP

PHẦN I: HỆ THỐNG BƠM/QUẠT


(Phần 2)

Giải pháp tiết kiệm... (phần 1)

2.2.Điều chỉnh lưu lượng bằng van hồi (Bypass Control)Tổn thất năng lượng (ô gạch xéo)

ð  Q = 70% và N = 82%


2.3. Điều chỉnh bơm bằng chạy/dừng (On/Off)


-          Dừng bơm khi không cần

-          Ví dụ:

Cấp đầy bể tích trữ

Bộ điều chỉnh trong bể làm nhiệm vụ chạy/dừng

-          Phù hợp khi tần số chạy/dừng không quá nhiều

-          Một phương pháp giảm tải ngọn (bơm vào giờ thấp điểm).


2.4. Điều chỉnh lưu lượng bằng thay đổi tốc độ (sử dụng biến tần)-          Tiêu hao năng lượng ít nhất vì tránh được tổn thất do tiết lưu hoặc bypass

-          Không gián đoạn lưu lượng

-          Sử dụng phương pháp khởi động mềm3.       Các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa hệ thống bơm quạt

3.1. Các giải pháp không đầu tư và đầu tư thấp

     3.1.1.      Tối ưu hóa hệ thống đường ống, phụ kiện


-          Sử dụng đường ống có đường kính phù hợp

(ΔP1/ΔP2) = (V1/V2)2

Đường kính ống 

Trong đó:

            Di: Đường kính trong (mm)

            V: Tốc độ chảy (m/s)

            Q1: Lưu lượng dòng chảy (m3/h)

-          Giảm độ cao

-          Sử dụng nối Y thay vì dùng T

-          Sử dụng chỗ uốn dài thay vì dùng chỗ uốn cong gấp khúc

-          Lưu ý cột áp hút trong giới hạn cho phép

3.1.2.      Điều chỉnh bơm bằng chạy/dừng (On/Off)


-          Dừng bơm khi không cần

-          Ví dụ:

Cấp đầy bể tích trữ

Bộ điều chỉnh trong bể làm nhiệm vụ chạy/dừng

-          Phù hợp khi tần số chạy/dừng không quá nhiều

Một phương pháp giảm tải ngọn (bơm vào giờ thấp điểm).


3.2. Các giải pháp đầu tư vừa và cao

      3.2.1. Lựa chọn bơm/quạt hiệu quả năng lượng cao

          Chọn bơm/quạt có công suất động cơ phù hợp: lựa chọn động cơ có công suất

     lớn hơn nhu cầu sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của động cơ.


     Hiệu suất động cơ giảm đáng kể khi động cơ vận hành ở 30 – 40% tải định mức (non tải).

      Chọn bơm/quạt có điểm làm việc nằm trong vùng hiệu suất cao


Chọn bơm quạt có động cơ hiệu suất cao