GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NGHÀNH DỆT MAY, GIÀY DÉP (Phần 1)

PHẦN I: HỆ THỐNG BƠM/QUẠT


1. Mục tiêu


-          Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm/quạt


-          Phương pháp điều khiển hệ thống bơm/quạt để tiết kiệm năng lượng


2. Tại sao cần quan tâm đến hệ thống bơm/quạt


 Hệ thống bơm/quạt trong ngành dệt may: Tỉ lệ tiêu thụ năng lượng của các hệ thống/khu vực trong một nhà máy may


Tỉ lệ các chi phí phổ biến

Giản đồ Sankey – Sơ đồ năng lượng trong hệ thống bơm/quạt

Năng lượng cung cấp cho bơm/quạt với phần hữu ích chỉ khoảng 70%

1. Các thông số cơ bản hệ thống bơm quạt


1.1.Các thông số cơ bảnThông số cơ bản

H – Cột áp (m)
H = Hhút + Hđẩy
Q – Lưu lượng (m3/s)
N – Công suất (kW)
  N=  ρQH/102η

Trong đó:

ρ – Khối lượng riêng (kg/m3), (nước là 995.7 kg/m3 ở 300C, 992.2 kg/m3 ở 400C)

η – Hiệu suất bơm (0.7 – 0.85)


         Thông số cơ bản

Δp – Độ chênh áp (Pa)
Q – Lưu lượng (m3/s)
N – Công suất (kW)

                                            N=QΔp/1000η

Trong đó:

η – Hiệu suất (≤ 0.85). Chênh áp càng cao hiệu suất càng thấp

.1.Phân loại bơm/quạt

Phân loại bơm

-          Bơm thể tích: lưu lượng thấp, áp suất cao -> Piston, bánh răng, trục vít, roto

-          Bơm cánh dẫn: lưu lượng cao, áp suất thấp -> Ly tâm, hướng trục

Phân loại quạt

-          Quạt gió ly tâm: lưu lượng thấp, áp suất cao (thông thường Δp < 0.2 bar ~ 20,000 Pa)

-          Quạt gió hướng trục: lưu lượng cao, áp suất thấp.

 

2.      Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng2.1.Điều chỉnh lưu lượng bằng van tiết lưu
Giải pháp tiết kiệm... (Phần 2)