• Lập trình Scada cho hệ thống

  • Tham gia commissioning các dự án. Thực hiện các gói lập trình hệ thống PCS, DCS…

  • Tham gia thiết kế, thi công phần cứng và phần mềm.
  • Cải tạo hệ thống hiện hữu đang vận hành.

  • Nâng cấp hệ thống.
  • Các dây truyền, nhà máy sản xuất tự động hóa : Dầu khí, xi măng, bia, giấy, thép, hóa chất, sữa, đường ...
  • tham gia thiết kế hệ thống, lập trình hệ thống, thi công theo yêu cầu.

      Mọi nhu cầu về Dự án xin liên hệ: sale09@bksystem.net