TÍCH HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA SCADA, PCS, DCS TRONG CÁC NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

TÍCH HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA SCADA, PCS, DCS TRONG CÁC NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

BKsystem nhận thiết kế, thi công, lắp đặt các tủ điện và hệ thống điện tự động hóaKhi nhận được yêu cầu từ khách hàng, nhân viên công ty sẽ khảo sát, đưa ra các giải pháp và  tư vấn cho khách hàng.Đã từng tham gia làm với các hệ thống tự động hóa lớn của Siemens, ABB, AB,…             ..